Oficiální stránky školy


DENNÍ REŽIM

Mateřskou školu otevírá paní školnice, která dohlíží na děti do 7:00, kdy přicházejí paní učitelky. Do MŠ přicházejí děti od 6:00 do 9:00 hodin. Ve výjimečných případech mohou děti docházet i dopoledne.
 

 

6:00 - 8:45 – volná hra
9:00 – svačina
9:20 – 9:40 – řízená činnost
10:00 – 11: 45 – pobyt venku
12:00 – oběd
12:30 – 14:15 – odpočinek
13:30 – 16:30 – odpolední činnosti
15:00 – odpolední svačina

Od 17:00 do 18:00 hodin dohlíží na děti paní uklízečka. Vzdělávací a řízené činnosti probíhají v dopoledních i odpoledních hodinách podle individuálních potřeb

AKTUALITY
Den otevřených dveří
17.2 a 24.2.2011

Zápis do školky
9.3 a 22.3.2011

PŘIPRAVUJEME
Masopustní veselice
Čarodejnický rej
Barvení Vajíček
Výlety...

 

         
 

Naše elektronická adresa
ms-slunicko@seznam.cz 

Jsme tu pro Vás: 
Pondělí až pátek
06.00 - 18.00 hod.
MS Slunicko
258 01 Benešov
telefon: 317 123 654

Naše stránky jsou
http://ms-slunicko.banet.cz